3D tisk - tiskárna Ender 5 - flashování firmware Marlin

20.12.2019 - pokud máte u své tiskárny již hotový bootloader, tak můžete přistoupit k naflashování nového firmware Marlin, kterému se věnuje celý tento návod. Je opravdu bezpodmínečně nutné dodržet všechny kroky návodu i jejich postup, zejména není možné přeskočit krok 1, protože v něm se definují základní hodnoty fungování tiskárny! Zde chci také veřejně poděkovat svému mentorovi Radkovi "Zadkovi", který mi byl nápomocen s úvodním nastavením mé vlastní tiskárny.

Poznámka: tento návod je určený pro pokročilé uživatele a vše děláte na vlastní zodpovědnost. Zejména se tedy tímto zříkám jakékoliv odpovědnosti!

Pro úspěšné provedení naflashování nového firmware Marlin budete potřebovat tyto věci:


Krok číslo 1 - příprava souborů pro konkrétní tiskárnu:

Netuším, proč v Marlinu přidávají různé nastavení pro různé tiskárny, když plně neodpovídá realitě dané tiskárny. Například právě pro Ender 5 jsou špatně nastaveny hodnoty velikosti bedu, či výše posuvu v ose Z. Mám informace, že plně neodpovídá ani profil pro Ender 3. Právě z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné ověřit hodnoty nastavení s tím, co jste si zazálohovali před flashováním bootloaderu. Hodnoty si ověřte i přesto, že máte Ender 5 a chcete použít mou předpřipravenou konfiguraci firmware (který již obsahuje mimojiné i nastavení čestiny a další parametry). Již jsem se osobně setkal s tiskárnou Ender 5, která měla osazenou fyzicky jinou šroubovici pro osu Z (místo typického stoupání 8mm, měla stoupání 4mm). Bez úpravy hodnoty, respektive při využití profilu, který neodpovídá HW vybavení tiskárny se samozřejmě bude tiskárna chovat naprosto nesmyslně. Pamatujte tedy, že VŽDY ověřte hodnoty, které jste si nejprve zazálohovali!

Prvně je potřeba rozbalit stažený ZIP soubor z webu Marlinu. Můžete taky rovnou stáhnout předpřipravený soubor firmware výše a tento odstavec můžete přeskočit. Uvnitř hlavního adresáře naleznete podadresář "\Marlin\", do tohoto nakopírujete (a případně přepíšete) soubory z podadresáře "\config\examples\Creality\Ender-5\" (zde pochopitelně můžete vybrat tiskárnu podle toho, co přesně máte). Jakmile toto budete mít provedené, pokračujte v návodu níže.

Krok 1 návodu Krok 2 návodu Krok 3 návodu

Nyní se ke slovu dostanou hodnoty a proměnné, které jsme si vyfotili před naflashováním bootloaderu. Dejte tedy postupně stisknutím kláves CTRL+F vyhledat jednotlivé proměnné a ověřte jejich hodnoty a případně je změňte podle vlastních fotografií.

Dále ještě můžete nastavit češtinu v menu a další hodnoty, které například já mám individuálně změněné.

Nezapomene si úpravy uložit přes Soubor -> Uložit a můžeme přistoupit k samotnému flashnutí firmware do tiskárny.


Krok číslo 2 - naflashování připraveného firmware:

Nyní připojte pomocí USB kabelu k počítači tiskárnu (konektor je vpravo vedle slotu pro microSD kartu) a pokračujte dle návodu níže.

Krok 1 návodu Krok 1 návodu Krok 3 návodu Krok 4 návodu Krok 5 návodu Probíhá kompilace projektu Probíhá nahrávání firmware Konec nahrávání - HOTOVO!

Pokud vše úspěšně proběhne a zobrazí se vám Konec nahrávání a neuvidíte žádné chyby, tak můžete tiskárnu odpojit od USB a zkusit její napájecí kabel vložit do elektřiny a tiskárnu zapnout. Měla by se vám odměnit logem Marlin a následně i čestinou v ovládacím menu. Nyní již můžete tiskárnu plně používat k vlastní spokojenosti :)

Uvítací obrazovka s logem MARLIN Zobrazení verze Marlin v2.0.x

Známé chyby: EEPROM VERSION

Pokud se vám na displeji objeví "Err: EEPROM Version", tak bude nutné provést novou inicializaci EEPROM pomocí příkazu M502.

M502

Následně uložíme příkazem M500.

M500

Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2022