3D tisk - tiskárna Ender 5 - kalibrace extruderu a flow

26.12.2019 - pro správné fungování tiskárny je třeba ideálně hned na začátku provést kalibraci os X, Y a Z a také kalibraci extruderu a flow. Kalibraci os se budu věnovat v dalším návodu a teď si povíme o kalibraci extrudéru a flow. Velmi zjednodušeně řečeno musíme ověřit aktuální stav proti tomu nastavenému. Motor extrudéru dostává pokyn, kolik kroků musí provést, aby se vytlačilo požadované množstství filamentu. Samozřejmě ve stávajícím stavu se ho buď vytlačí málo nebo moc. Proto dáme tiskárně příkaz, aby extrudér vytlačil 10cm filamentu a změřením zjistíme aktuální stav a následně provedeme korekci. Tímto docílíme toho, že realita bude odpovídat tomu, co po tiskárně chceme. Následně to samé ověříme i u nastavení flow (průtoku).

Tento návod je obecný a platí pro většinu tiskáren, nejenom tedy Ender 5, protože pracuje se základními obecnými G code příkazy!

Pro úspěšné provedení kalibrace extruderu budete potřebovat tyto věci:


Krok číslo 1 - odměření 120mm filamentu

Použijte ideálně posuvné měřidlo (šupleru) a od spodní hrany extruderu (přívod filamentu) odměřte přesně 120mm délky filamentu, který si následně označte fixou.

Odměření 120mm filamentu a označení

Krok číslo 2 - vytlačení 100mm filamentu

Zapněte tiskárnu a rozehřejte hotend ("Zahřát PLA END" v menu). Po rozehřátí trysky následně v programu, kterým máte připojenou přes USB kabel tiskárnu, postupně zadejte tyto příkazy. Nejprve ověříme spojení a opíšeme si aktuální hodnotu kroku E.

M503

Nyní přistoupíme k vytlačení filamentu. Nejprve musíme zadat příkaz pro převedení tiskárny do relativního režimu:

M83

Tiskárna nijak viditelně nezareaguje a obratem můžeme vložit příkaz pro vytlačení 100mm filamentu:

G1 E100 F100

Nyní počkáme necelou minutu, za kterou tiskárna vytlačí přes trysku filament. Jakmile se zastaví extrudér (respektive kolečka posuvu), tak můžeme přistoupit k dalšímu kroku.


Krok číslo 3 - změření zbytku

Po úspěšném vytlačení filamentu tryskou šuplerou přesně změřte vzdálenost mezi koncem extrudéru a označeným místem fixou. V ideálním případě byste měli naměřit hodnotu 20,0mm (rozdíl mezi celkovými 120 a vytlačenými 100mm).

Vytlačení filamentu a odměření zbytku

Příklad: šuplerou změříte zbývající hodnotu například 19,6mm.


Krok číslo 4 - výpočet korekce E kroků

Změřenou hodnotu v milimetrech odečtěte od původních 120mm, čímž zjistíme, kolik mm reálně bylo vtaženo do extrudéru. Nyní si připravíme dříve opsanonou hodnotu E, která udává počet kroků a tuto hodnotu vynásobíme *100. Výsledek poté vydělíme počtem vtažených milimetrů do extrudéru. Výsledek je roven počtu kroků, které bude nutné zadat jako novou hodnotu E.

Příklad: Extrudér na povel vytlačení 100mm reálně vytlačil 104mm (rozdíl mezi celkovými 120mm a zbývajícími 19,6mm). Původní hodnota počtu kroků byla 93. Tedy vynásobíme 93*100 = 9300. Poté provedeme vydělení počtem vtažených milimetrů do extrudéru, tedy 9300 / 104 = 89,42. Výsledkem je tedy nová výše kroků E, kterou v kroku níže zadáme do tiskárny.


Krok číslo 5 - korekce E-kroků v tiskárně:

Nyní vypočtenou hodnotu korekce můžete zadat do tiskárny. Možné je také zadání přes menu, ale pokud máme otevřen ovládací program, tak můžeme využít následující příkazy. Za hvězdičky pochopitelně dosaďte vypočtenou hodnotu.

M92 E ***.**

Příklad: při vypočtení kroku 95.75 (vždy musíme používat desetinnou tečku!) vložíme příkaz:

M92 E 95.75

Následně výše provedenou změnu uložíme do paměti tiskárny příkazem:

M500

A pro ověření si vypíšeme nastavení z paměti tiskárny příkazem:

M503

Tiskárna by měla vypsat hodnoty společné pro osu X, Y, Z i pro extrudér E. Jako další způsob zadávání může být přímo přes menu tiskárny, případně při flashování firmware Marlin vložením správné hodnoty E k proměnné s názvem DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT v souboru Configuration.h (více v návodu na flashování FW Marlin).

Kalibrace kroků v tiskárně

Výše uvedené kroky doporučuji opakovat alespoň 2-3x, abyste si ověřili, že hodnoty jsou opravdu správně zadané.


Krok číslo 6 - kalibrace průtoku (flow) v programu (sliceru)

Předchozími kroky jsme úspěšně zkalibrovali extruder tiskárny jako takový, ale ještě je potřeba ověřit průtok filamentu tryskou. Pokud máme v programu tl. stěny 0,4mm a trysku 0,4mm, tak by ve výsledném tisku měla i síla stěny odpovídat tl. 0,4mm. Toto si ověříme tak, že vytiskneme tzv. kalibrační kostku, která má sílu stěny 1 perimetr. Kostku můžete stáhnout zde (dodělat!) a po načtení do sliceru zadejte tloušťku filamentu (u nejrozšířenějšího PLA obvykle 1,75mm nebo 3mm) a dále najděte parametr flow scale nebo extrusion multiplier (vždy záleží na programu a jeho použité terminologii). Tento parametr má výchozí hodnotu 1 nebo 100% a zatím jí neměňte.

Načtenou kostku přegenerujte slicerem do G code, výplň (infill) je 0%, výšku vrstvy zadejte 0,15mm. Poté SD kartě vložtě do tiskárny a vytiskněte. Měla by se vám vytisknout kostka, která má sílu stěny 1 průchod tryskou a otevřenou horní hranu. Vemte šupleru a změřte sílu stěny. V ideálním případě (který reálně nenastane) byste měli naměřit hodnotu 0,4mm. Jestliže naměříte více nebo méně (spíše ale naměříte více), tak je potřeba provést výpočet a korekci.

Měření stěny vytištěné duté kostky

Krok číslo 7 - výpočet korekce flow

Ke správnémů stanovení výsledku slouží tento výpočet:

( nastavená šířka vytlačování ve sliceru / reálně změřená tloušťka stěny ) × násobič vytlačování

Příklad: Pokud naměříte hodnotu 0,52mm, tak výpočtem (0,4 / 0,52) * 100 = 76,92 dojdeme k hodnotě flow/extrusion multiplier. Tento výsledek je pochopitelně v %, pokud váš slicer používá hodnotu 1, tak je výsledek 0,7692.

Vypočtený výsledek můžete vložit do svého sliceru a vyzkoušejte znovu přegenerovat kostku a následně ji i vytisknout, zdali již vše bude souhlasit. Případně kroky opakujte, než budete spokojeni.


Nyní je extruder i flow úspěšně zkalibrovaný. Výsledek poznáte například na tisku zmíněné výše uvedené duté kostky, můžete se těšit na takovýto výsledek:

Měření stěny vytištěné duté kostky po kalibraci flow Výsledek - vytištěná kostička po kalibraci Výsledek - vytištěná kostička po kalibraci

Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2022