3D tisk - tiskárna Ender 5 - kalibrace osy X, Y a Z

26.12.2019 - pro správné fungování tiskárny je třeba ideálně hned na začátku provést kalibraci osy X, Y a Z a také kalibraci extruderu a flow. Kalibraci extruderu a flow se budu věnovat v dalším návodu a teď si povíme o kalibraci osy X, Y a Z. Velmi zjednodušeně řečeno musíme ověřit aktuální stav výtisku proti skutečným mírám. K tomuto slouží předpřipravené kalibrační tisky. Poměrně oblíbenou je tzv. kalibrační kostka, kde se měří délky jednotlivých hran, ale vzhledem k její jednoduchosti bych ji spíše nedoporučil. Opravdu propracovaným je tzv. kalibrační kříž (Calibration cross od lukeskymuh), díky kterému důkladně zkalibrujete všechny osy. Bude to sice trvat trošičku déle, než při tisku jednoduché kostky, ale výsledek bude o to přesnější. Přímo u STL souboru je přiložen i XLS (Excel) soubor, do kterého vložíte změřené hodnoty a ten již sám automaticky provede výpočet ideálního nastavení kroků jednotlivých os.

Tento návod je obecný a platí pro většinu tiskáren, nejenom tedy Ender 5, protože pracuje se základními obecnými postupy!

Pro úspěšné provedení kalibrace osy X, Y a Z budete potřebovat tyto věci:


Krok číslo 1 - vytištění kříže a věže

Použijte svůj slicer a vygenerujte si Gcode soubory pro tiskárnu, nahrajte na SD kartu a následně vytiskněte jak kříž pro osy X a Y, tak následně i věžičku pro osu Z.

Kalibrační věžička pro osu Z a kalibrační kříž pro osy X a Y

Krok číslo 2 - změření a vyplnění XLS souboru

Po vytištění obou věcí je potřeba vzít šupleru a spustit Excel s přiloženým XLS souborem. Následně musíte přeměřit požadované rozměry, které jsou jednoznačně zobrazeny na každém listu, dle požadované osy.

Měření kalibračního kříže pro list X Měření kalibrační věžičky pro list Z

Změřené hodnoty zadávame do žlutých buněk vedle, orientujeme se podle grafiky vlevo. Dále je potřeba vyplnit hodnoty v horních žlutých buňkách - zásadní je zejména teplota bedu ("Temperature when printed (this is approx the print bed temp)"), aktuální teplota místnosti samotné ("Temperature when measured printed (room temperature)") a koeficient teplotní roztažnosti ("Coeficient of thermal expansion"), ten je pro PLA 68, pro ABS 90 a pro PETG 60. Nakonec je ještě nutné zadat i aktuální nastavené hodnoty kroků, které zjistíme Gcode příkazem:

M503

Zde nalezeme aktuálně nastavené počty kroků pro osy X, Y a Z. Obecně zde nejspíše uvidíte něco jako "M92 X80.0 Y80.0 Z400.0 E93.0". Tyto hodnoty vložíme také v každém listu zvláště do kolonky "Axis setting[steps per mm]", dle každé osy a názvu listu.


Krok číslo 3 - nastavení hodnot do tiskárny

Nyní vypočtené hodnoty (označené zelenou barvou a nápisem "after correction") ze souboru můžete zadat do tiskárny. Buď můžete jednotlivě, jak se píše v buňce Excelu na každém listu jednotlivých os nebo vše přepsat v rámci jednoho příkazu. Jen pozor, protože v XLS se používá desetinná čárka, ale v reálu je nutné vložit desetinnou tečku. Jako další způsob zadávání může být přímo přes menu tiskárny, případně při flashování firmware Marlin vložením správné hodnoty X, Y a Z k proměnné s názvem "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" v souboru Configuration.h (více v návodu na flashování FW Marlin).

V rámci tohoto návodu se budeme věnovat způsobu propojení tiskárny přes USB a zadáním Gcode přes patřičný program. Za hvězdičky pochopitelně dosaďte vypočtené hodnoty.

M92 X**.**, Y**.**, Z***.**

Příklad: při vypočtení kroků X79.92, Y79.84, Z396.71 (vždy musíme používat desetinnou tečku!) vložíme příkaz:

M92 X79.92, Y79.84, Z396.71

Následně výše provedenou změnu uložíme do paměti tiskárny příkazem:

M500

A pro ověření si vypíšeme nastavení z paměti tiskárny příkazem:

M503

Tiskárna by měla vrátit již upravené hodnoty. Případně ověřit toto můžete ještě v menu tiskárny "Konfigurace" -> "Další nastavení" -> "Kroků/mm".

Ověření správného nastavení kroků v osách X, Y a Z

Krok číslo 4 - ověření zkalibrovaných hodnot

Nakonec se můžete pokusit obě dvě věci (kříž i věžičku) vytisknout znova a ověřit si, že korekce hodnot kroků pro osy X, Y a Z proběhla v pořádku.


Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2024