Co je to vlastně Bůh?

Pokud přijmeme představu Boha jako vševědoucí a všemohoucí bytosti, dojdeme k zajímavému paradoxu, a to k tomu, že jeho samotná existence ztratí jakýkoli smysl, podklad, i obsah ve smyslu pojmu Bůh.

Protože k jeho existenci jako entity pouze několik málo cest:

1) Vyvinul se evolucí - kromě toho že všichni věroukové bez výjimky tuto možnost kategoricky popírají (zcela logicky), byl by pouze více vyvinutou přirozenou bytostí, a tudíž by mu označení Bůh NEPŘÍSLUŠELO a používal by je NEOPRÁVNĚNĚ, čímž by se nepochybně docela shodil.

2) Byl stvořen jinou, nadřazenou bytostí. Také neprůchodná možnost, protože by byl zaprvé nadbytečný (protože všemohoucí bytost všechno zvládne sama a nepotřebuje poskoka), zadruhé by i tato nadbytečná bytost trpěla stejným paradoxem - musela by se někde vzít - ale KDE?

3) Byl vždy a stojí mimo vesmír, jeho prostor i čas - de facto se dostáváme k paradoxu ještě zajímavějšímu. Jak může existovat něco v podmínkách, kde pojem existence vůbec nemá smysl?

4) Vznikl zároveň s vesmírem a v podstatě naplňuje pojem "vesmírné síly" z Hvězdných válek. Jenomže - při velkém třesku vznikla jen nepředstavitelně obrovská hromada extrémně neuspořádané hmoty a energie, a představit si vznik a existenci vysoce uspořádané bytosti v podmínkách jakoukoli uspořádanost vylučujících přesahuje možnosti a hranice ochoty lidí věřit bludům. Kromě toho, pokud bychom představu poměrně anonymní a nevědomé vesmírné síly, samovolně směřující k "dobru" přijali, byla by existence "Boha" opět rázem nadbytečnou.

Pokud uvedené shrneme, kromě zjednodušení výuky slušného chování a hygienických návyků pro víru v Boha není jediný racionální důvod. A podepírání jakýchkoli poznatků, ponaučení nebo dokonce nařízení něčím tak pofidérním a chatrným, jako je pojem Boha lze považovat za pokrytecké a zastaralé bludařství.


Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2024