GASP - GeoGet All-In-One Statistic Pack

30.05.2010 - k tvorbě GASP verze (aneb zkratky pro GeoGet All-In-One Statistic Pack) mě dohnala snaha o vytvoření kompletního postupu pro začátečníky, kteří by měli rádi ve svém profilu profesionálně zpracované statistiky. Bohužel samotný program GeoGet slouží především jako velmi silný databázový nástroj a pro fungování jakožto generátor statistik je nutno do něj dodat několik rozšiřujících pluginů a provést jejich konfiguraci. V tomto případě velmi pokulhává ono známé "user-friendly" a většina začátečníků bez potřebných znalostí není schopna efektivně provést nastavení tak, aby vše fungovalo dle jejich požadavků a představ. GASP je právě komplexním balíčkem všeho, co budete potřebovat pro plnohodnotné rozchození statistik, aniž byste museli bádat a zjišťovat další informace.

UPOZORNĚNÍ - balíček GASP obsahuje program GeoJarry, jehož použití může být v rozporu s ToU (Terms Of Use) společnosti Groundspeak. Použitím tohoto programu se vystavujete jistému riziku! Další informace o problematice s GeoJarry naleznete zde.

Veškeré použití balíčku GASP či programu GeoJarry je výhradně na Vaše riziko!

GASP

Obsah balíčku GASP:

Balíček GASP ke stažení:

Návod - obsah:


Prvotní konfigurace (základní nastavení):

V první řadě je třeba získat GASP a proto pokud jej nemáte, tak si jej stáhněte výše. Po jeho rozbalení do libovolné složky (rozhodně nerozbalujte do Program Files, ale raději jinam) jej spusťte souborem Geoget.exe (samozřejmě si můžete vytvořit zástupce třeba na ploše nebo v menu Start). Po spuštění se zobrazí obrazovka jako na obrázku níže.

Poznámka: pro zvětšení obrázku na něj stačí najet myší a kliknout :-)

Úvodní nastavení - okno po spuštění GeoGetu

Pokračujte tedy kliknutím na Nástroje [1] a zvolte položku Nastavení [2].

Úvodní nastavení - klikněte na Nástroje a poté na Nastavení

Vyskočí okno s názvem Konfigurace Geogetu. V poli Uživatelské jméno vyplňte vaše přihlašovací jméno (přezdívku/nick), kterou používáte na Geocaching.com. Poté potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Úvodní nastavení - konfigurace GeoGetu

Nyní klikněte na Pluginy [1] a nyní zvolte Správce pluginů [2].

Úvodní nastavení - klikněte na Pluginy a poté na Správce pluginů

Vyskočí okno s názvem Správce pluginů. V poli Konfigurace se přesvědčete, že je vybraná položka geocaching-cz a do řádku s názvem gcUsername zadejte přezdívku, kterou používáte na serveru Geocaching.cz (pozor, opravdu CZ a nikoliv COM!). Do řádku s názvem gcPassword vložte heslo k této přezdívce. Upozorňuji znova, že se jedná o přihlašovací údaje pro Geocaching.CZ! Po úspěšném zadání obou údajů klikněte na tlačítko Uložit.

Úvodní nastavení - konfigurace pro Geocaching.cz

Následně v poli Konfigurace zvolte položku groundspeak a do řádku s názvem gjUsername zadejte přezdívku, kterou používáte na serveru Geocaching.com (pozor, nyní již COM!). Do řádku s názvem gjPassword vložte heslo k této přezdívce. Upozorňuji znova, že se jedná o přihlašovací údaje pro Geocaching.COM! Po úspěšném zadání obou údajů klikněte na tlačítko Uložit a následně potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Úvodní nastavení - konfigurace pro GeoJarry

Dále je třeba nastavit výchozí (tzv. domácí) souřadnice, od kterých bude program automaticky počítat vzdálenost ke keším. Klikněte tedy na ikonku s názvem Změnit volitelný referenční bod.

Úvodní nastavení - nastavení domácích souřadnic

Vyskočí okno s názvem Referenční bod. Název bodu doporučuji ponechat na HOME. Pokud víte souřadnice domova, můžete je přímo vložit zapsáním souřadnic. Další možností je přepnutí se na záložku Geocoding, kde můžete zadat svou adresu ve formátu "město, ulice číslo" například "Praha, Koněvova 1024". Po zadání souřadnic nebo nalezení konkrétní ulice vždy nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit, aby došlo k zápisu nastavení. Nakonec klikněte na tlačítko OK.

Úvodní nastavení - nastavení domácích souřadnic

V dalším kroku provedeme zautomatizované stažení všech keší, které jste nalezli a tím naplníme databázi programu GeoGet. Klikněte tedy na Pluginy [1], zvolte GeoJarry [2] a klikněte na GeoJarry [3].

Pozor, pokud jste PM (Premium member - platící člen), nemusíte vůbec používat program GeoJarry a vystavovat se zbytečnému riziku. Můžete použít funkci MyFinds, kde stistkněte tlačítko Add to Queue. Po vygenerování souboru jej stáhněte a přes Soubor - Import - Import souborů jej naimportujte přímo do programu Geoget.

Úvodní nastavení - klikněte na Pluginy, poté GeoJarry a následně na GeoJarry 2.1.1

Vyskočí okno s názvem GeoJarry 2.2.0 - univerzální nástroj na stahování informací o keších a waymarkách. My pokračujeme na zvolení záložky Dotazy [1] a poté ze seznamu vybereme položku Keše - nalezené (všechny, mé logy) [2] a klikneme na tlačítko Spustit [3]. Tímto spustíme stahování všech nalezených keší, včetně listingů a logů.

Úvodní nastavení - klikněte na Queries, vyberte Geocaches I found (all, listings and my logs) a potom Run

Vyskočí okno s názvem GeoJarry a započne zvolené stahování. Samozřejmě, čím více nalezených keší máte, tím déle bude trvat tento krok. O všem co program provádí průběžně informuje v informačním okně.

Úvodní nastavení - pracující GeoJarry

Po úspěšném stažení a následném automatickém importu naskočí okno s názvem Výsledek importu. Zde se můžete přesvědčit, kolik keší bylo přidáno či aktualizováno, jak dlouho celý úkol trval a další informace. Pro potvrzení klikneme na tlačítko OK.

Úvodní nastavení - výsledek importu keší

Dalším krokem bude nastavení pluginu AutoStat. Klikneme tedy v horní liště na ikonku s názvem AutoStat 2.53 [ikona tří sloupcových grafů s tužkou].

Úvodní nastavení - nastavení AutoStatu

Vyskočí okno s názvem AutoStat 2.53, kde pro nastavení musíme zvolit ikonku s názvem Rozšířené nastavení [ikona ozubeného kola].

Úvodní nastavení - nastavení AutoStatu, rozšířené možnosti

Vyskočí okno s názvem AutoStat 2.53 - Pokročilé nastavení, kde vložíme stejné souřadnice, jako jsme použili v kroku definice výchozích souřadnic. V poli Mapa nálezů (geocaching.cz) do řádku Nick zadejte přihlašovací jméno na Geocachin.CZ. Do řádku Heslo zadejte přihlašovací heslo. V řádku GUID je nutno zadat uživatelské číslo, které zjistíte kliknutím zde. Pro úspěšné zjištění GUID musíte být na serveru Geocaching.cz přihlášeni. Pokud tedy nejste, tak se prosím přihlašte. Následně sjeďte posuvníkem až tak dolů, než se vám v levém bočním menu zobrazí Kdo je Online. Ve výpisu ostatních uživatelů nalezněte svůj nick a klikněte na něj. V poli adresa vašeho internetového prohlížeče (horní řádek v prohlížeči, prostě tam, kde zadáváte například www.seznam.cz :-) ) uvidíte adresu ve tvaru "http://www.geocaching.cz/profile.php?lookup=XXXXX", kde právě ono XXXXX je požadovaným číslem GUID. Toto číslo přepište do řádku GUID. V řádku Typ mapy vyberte crkraje. V poli Geojarry (geocaching.com) vyplňte přihlašovací údaje na server Geocaching.com. V poli Upload statistik na zkontrolujte, zdali je opravdu zvolena položka Profil. Nakonec můžete pohledem ověřit, zdali i ostatní hodnoty souhlasí s obrázkem níže a vše uložit kliknutím na Uložit.Tímto je GASP základně nastaven a připraven generovat statistiky do vašeho profilu.

Úvodní nastavení - detailní nastavení AutoStatu

Aktualizace dat (nalezených keší):

Pokud tento krok děláte obratem po předchozím nakonfigurování, tak jej můžete přeskočit, protože máte aktuální data již k dispozici. Tento krok slouží pouze pro stahování posledních 40ti nalezených keší. Pakliže jste tedy od poslední aktualizace ze serveru Geocaching.com nalezli a zalogovali nové nálezy, je potřeba tyto keše stáhnout i do programu GeoGet, aby o nich věděl. Vše je naprosto jednoduché a záležitostí jednoho kliknutí na ikonku s názvem Keše - označit nové nálezy (posl. 40) (GeoJarry) [ikona červené fajfky a šipky s otazníkem].

Pozor, pokud jste PM (Premium member - platící člen), nemusíte vůbec používat program GeoJarry a vystavovat se zbytečnému riziku. Můžete použít funkci MyFinds, kde stistkněte tlačítko Add to Queue. Po vygenerování souboru jej stáhněte a přes Soubor - Import - Import souborů jej naimportujte přímo do programu Geoget.

Aktualizace dat - stažení posledních 40ti nálezů

Vyskočí okno s názvem GeoJarry a započne zvolené stahování. O všem co program provádí průběžně informuje v informačním okně.

Aktualizace dat - pracující GeoJarry

Po úspěšném stažení a následném automatickém importu naskočí okno s názvem Výsledek importu. Zde se můžete přesvědčit, kolik keší bylo přidáno či aktualizováno, jak dlouho celý úkol trval a další informace. Pro potvrzení klikneme na tlačítko OK.

Aktualizace dat - výsledek importu keší

Generování statistik:

Nyní příchází na řadu to nejdůležitější a to je generování statistiky. Samozřejmě následující krok není nutný, ale doporučuji jej pro kontrolu správnosti výpisu všech keší. V liště ikon najděte položku Filtr a v rolovacím seznamu zvolte položku Found. Zadání potvrďte kliknutí na ikonku s názvem Zobrazit podle filtru (F5). Po kliknutí dojde k vypsání veškerých keší podle zvoleného filtru - v našem případě tedy těch, které jste nalezli.

Generování statistik - volba filtru FOUND

Pokud by náhodou program nedokázal k některým keším přiřadit čas nálezu (datum obvykle přiřadí automaticky již při stahování), tak můžete každou požadovanou keš editovat pravým tlačítkem a zvolením Nastavit nález.

Generování statistik - výpis keší a možnosti změnu datumu nebo hodiny nálezu

Při zvolení Nastavit nález vyskočí okno s názvem Nastavení nálezu, kde můžete nastavit požadované datum a hodinu nálezu. Po jakékoliv změně je nutno kliknutím na tlačítko Nastavit nález potvrdit zadané hodnoty. Po úspěšném zapsání pokračujeme kliknutím na tlačítko OK.

Generování statistik - nastavení datumu či hodiny nálezu konkrétní keše

Pokud máme celý seznam v pořádku, což nám indikuje kompletní zelené podbarvení seznamu a veškeré hodnoty ve sloupci Nalezená souhlasí s požadovaným stavem, můžeme pokračovat kliknutím v horní liště na ikonku s názvem AutoStat 2.53 [ikona tří sloupcových grafů s tužkou].

Generování statistik - připravený výpis pro generování statistiky

Vyskočí okno s názvem AutoStat 2.53, kde vizuálně překontrolujeme zatržítka a potvrdíme tlačítkem OK. Tímto dojde k zautomatizovanému vygenerování statistik a jejich automatickému nahrání do vašeho profilu na serveru Geocaching.com.

Generování statistik - poslední krok před vygenerováním statistik

Po dokončení generování statistik se automaticky otevře prohlížeč a načte váš profil. GRATULUJI !


Záloha uživatelských dat z balíčku GASP:

Pokud se chcete vyhnout kompletnímu nastavování všech nastavených hodnot znova, doporučuji před každou aktualizací balíčku GASP spustit zálohovací "program", který byl kvůli tomuto vytvořen. Před rozbalením nové verze je tedy nutné spustit program, který naleznete v adresáři data-gasp s názvem !zaloha-cfg.bat. Po přepsání (aktualizaci) balíčku GASP můžete dané konfigurační soubory překopírovat ručně, případně spustit program s názvem !zaloha-obnovit.bat.

Upozornění: v první verzi tyto soubory nebyly, tudíž před aktualizací je nejprve nakopírujte ručně a spusťte, jinak přijdete o veškeré nastavení!


Aktualizace balíčku GASP:

Používáte-li balíček GASP ve verzi v1.7.312 a vyšší, můžete již na tento návod zapomenout :-) Program Geoget si totiž sám po svém startu hlídá veškeré aktualizace a není tudíž třeba provádět žádnou ruční aktualizaci.

Upozornění: při aktualizaci přímo programu Geoget je nutné vybrat správnou složku, kde máte GASP umístěný a zatrhnout "Pracovat v přenosném režimu". V opačném případě se provede standardní instalace do C:\Program Files\Geoget a budete mít na počítači dvě různé verze.


Nestačí? Chcete vědět víc?

Nelíbí se vám předpřipravená šablona? Chtěli byste jiné nebo další věci ve statistice? Potom neváhejte a rozklikněte si adresář programu Geoget a pokračujte dále do adresáře data-gasp, dále adresář script, poté pokračujte na adresář GgStat a nakonec GgStatDoc, zde když kliknete na soubor index.html, máte k dispozici kompletní dokumentaci ke všem funkcím statistik, včetně úpravy Template (šablony).

Tento návod byl pojat jakožto základní seznámení s problematikou generování statistik. Máte-li jakékoliv přání, poznámku nebo komentář, můžete ji zanechat v tématu na serveru Geocaching.cz, které se projektem GASP zabývá.


Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2024