Project: TURRIS - návod pro instalaci SD karty a nastavení sdílení

TURRIS hardwarově obsahuje čtečku SD karet (respektive MicroSD). Tato je k nalezení pod stolem modulu paměti RAM. Nejprve je nutno kompletně odpojit router a odšroubovat 4 horní šroubky víka (na každé straně 2). Následně je třeba vyjmout pamět RAM (roztažením krajních dvou přidržovacích nožiček od sebe) a pamět vytáhnout. Nyní je přístupný slot pro microSD kartu. Do slotu kartu vkládáme kontakty nahoru! Poté vrátíme modul paměti RAM a provedeme zakrytování/zašroubování a následné zpětné připojení a zapnutí :)

Pro každý návod je třeba mít připojen router prostřednictvím SSH, tedy v případě Windows doporučuji například program Putty. Tedy v konzoli musíte vidět:

root@turris:~#

Nejprve ověříme, zdali je karta detekována a jaký má souborový systém (obvykle nově zakoupená karta má FAT):

blkid

Router vypíše něco podobného, respektive u "mmcblk0p1" (což je právě oddíl na SD kartě) budete mít nejspíše "vfat":

root@turris:/etc/config# blkid
/dev/ubi0_0: UUID="1c200843-7db6-4e38-aa20-e5409c989125" TYPE="ubifs"
/dev/mtdblock3: TYPE="squashfs"
/dev/mmcblk0: PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: UUID="bbbba732-20e3-4634-8511-d2f20e4bac46" TYPE="vfat"

Provedeme změnu na ext4:

mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1

Nyní se přepneme do rozhraní LuCI a zde zvolíme menu Systém a položku Přípojné body. V Přípojných bodech klikneme na Přidat a přidáme nový přípojný bod. Nejprve zatrhneme položku Povolit tento přípojný bod. V následující položce Zařízení vybereme v rolovátku volbu "/dev/mmcblk0p1". Dále jako Přípojný bod napíšeme "/mnt/tsd" (tsd jako zkratka "turris sd", ale můžete si to nazvat jak chcete). V Souborový systém vyberte možnost ext4. Volbu Použít jako kořenový souborový systém ponechte nezatrženou a poslední možnost Spustit kontrolu souborového systému naopak zatrhněte. Nyní již pouze tlačítko Uložit & použít.

LuCI - Přípojné body

V terminálu si můžeme ověřit, že se vše úspěšně uložilo (sekce "config mount"):

cat /etc/config/fstab
root@turris:~# cat /etc/config/fstab

config global
    option anon_swap '0'
    option anon_mount '0'
    option auto_swap '1'
    option auto_mount '1'
    option delay_root '5'
    option check_fs '0'

config mount
    option enabled '1'
    option device '/dev/mmcblk0p1'
    option target '/mnt/tsd'
    option fstype 'ext4'
    option enabled_fsck '1'

Nyní se vrátíme zpět do rozhraní LuCI do dalšího menu a to Služby a položku Síťová sdílení. Zde v Název počítače vyplníme například "TurrisNAS", to samé v Popis, Skupina si nazvěte tak, jak máte nastavenou síť na Windows strojích. Položku Sdílet domácí adresáře nechejte na "0". Dále v podnadpisu Sdílené adresáře klikněte na Přidat, do jména zadejte například turris-SD, v Cesta zadejte správnou cestu, tedy "/mnt/tsd" a zatrhněte možnost Povolení hosté. V obou dvou následujících polích vložte hodnotu 777. Nyní již pouze tlačítko Uložit & použít.

LuCI - Síťová sdílení

Opětovně si můžeme v terminálu ověřit, že se vše úspěšně uložilo:

cat /etc/config/samba
root@turris:~# cat /etc/config/samba

config samba
    option workgroup 'DOMA'
    option name 'TurrisNAS'
    option description 'TurrisNAS'
    option homes '0'

config sambashare
    option path '/mnt/tsd'
    option read_only 'no'
    option guest_ok 'yes'
    option name 'turris-SD'
    option create_mask '777'
    option dir_mask '777'

Nakonec si ještě příkazem "mount" ověříme, že je karta správně připojena. Ve výpise uvidíte položku obsahující "/dev/mmcblk0p1":

mount
root@turris:~# mount
/dev/mmcblk0p1 on /mnt/tsd type ext4 (rw,relatime,data=ordered)

Nakonec provedeme v terminálu restart samby a můžeme se přes síť zkusit připojit do sdílené karty a začít ji plně používat:

/etc/init.d/samba restart

Líbí se vám nebo pomohl vám text výše? Můžete mě pozvat na kávu. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru VytisknoutDoporučuji: MePaBlu Copyright S474N ©2004-2024